Bike Camp


 


Publicerades den 13 jun 2014

Cyklister från Cap Gemini samlades på Torpa Gård under ett dygn för att delta i ett förberedelseläger inför Vätternrundan. Ledare för gruppen var Bernt Johansson.