Bokningsvillkor

Allmänna villkor för företag och privatpersoner

 

Dessa allmänna villkor gäller för dig som själv, eller genom annan, träffar avtal med Torpa Gård enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för företag och privatpersoner som bokat boende, aktiviteter eller andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Ansvarig arrangör/uthyrare 

Ansvarig arrangör är Torpa Gård Konferens & Event AB, Torpa 10, 59177 Borensberg. Tel: 0141-40848. Org.nr. 556215-0432. Som arrangör är vi skyldiga att:

 • se till att du får nödvändiga handlingar
 • informera om alla väsentliga förändringar som rör din bokning
 • se till att köpta tjänster stämmer med beskrivningen.

Bokning 

Din bokning blir bindande för såväl dig som för Torpa Gård, så snart den bekräftats skriftligt och bokningsvillkoren gäller omgående, oavsett om du betalat helt, delvis eller inte alls.

Minimiålder vid bokning 

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering kan ske vid ankomst. Vid vissa aktiviteter gäller 15 år och målsmans närvaro, men den som bokar måste vara 18 år.

Betalning 

Privatperson: Du betalar ditt boende/din aktivitet enligt bokningsbekräftelsen, antingen i förskott via faktura eller kontant/kort vid ankomst, dock betalas och bokas våra öppna grupper i förväg, via hemsidan. Ta alltid med bekräftelsen och kvitto på eventuell förskottsbetalning. Företag:  betalar via faktura i efterskott med betalningsvillkor 10 dagar.

Avbokning och ändring 

Avbeställningen ska ske skriftligt via post eller e-post. Vid avbeställning tidigare än 4 veckor innan ankomst utgår ingen avgift. Vid avbeställning senare än 4 veckor innan ankomst ska beställaren ersätta Torpa Gård med en viss procentsats av värdet på beställningen, enligt nedan. Vid avbeställning av del av beställning ska ersättningen avse den avbeställda delen.

Avbeställning för privatpersoner: Senare än 4 veckor innan ankomst = 25% av beställningsvärdet Senare än 1 dag innan ankomst = 100% av beställningsvärdet

Avbeställning för företag: Senare än 4 veckor innan ankomst = 25% av beställningsvärdet Senare än 5 dagar innan ankomst = 100% av beställningsvärdet.

Skyldigheter som kund

 • Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
 • Du måste följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för lokaler, aktiviteter, transportmedel etc.
 • Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheter och deras inventarier genom att du, eller någon i ditt sällskap, varit oaktsam.
 • Du får inte låta fler personer övernatta i lägenheterna eller på tomten än vad du uppgivit i bokningen.
 • Du får inte låta husdjur vistas i de lokaler där husdjur är förbjudna.
 • Rökning är inte tillåtet i någon av våra fastigheter.
 • Du måste kunna uppvisa giltig legitimation vid ankomst.

Alkohol på området 

Då Torpa Gård har alkoholtillstånd tillåts ingen medhavd alkohol på området.

Ändringar utanför vår kontroll 

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Vid tvist 

Vänd dig i första hand till oss med eventuella klagomål. Skulle vi inte komma överens, vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Force Majeure 

Om bokningen inte kan genomföras på grund av hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks, och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som vi anlitat, eller annan i tidigare led.

 

Personuppgiftspolicy

 • Torpa Gård Konferens & Event (se adress ovan) samlar endast in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig som kund. Vi behandlar våra kunders personuppgifter konfidentiellt och uppgifterna kommer endast att användas internt. Dina uppgifter säljs inte vidare till tredje part.
 • Du kan när som helst meddela oss på e-post kontor@torpagard.com, om du önskar att vi tar bort eller ändrar dina uppgifter i vårt register, eller om du vill ha information om vad vi har för uppgifter om dig.

Välkommen till Torpa Gård!