Torpa Gårds historia

Från traditionellt lantbruk till konferenser

 

Hur förändrar man en gård inriktad på traditionellt lantbruk till en fullfjädrad konferensanläggning?

Torpa Gård är en anläggning som består av flera gårdar (Stora Torpa, Lill-Torpa och Vålberga Nedergård), ett fd grustag, fiskevatten och åkermark. Gården har lång och mångfacetterad historia och innehåller allt från åkermark och odlingar till brygghus och grustag.

Redan på 1600-talet finns gården i handlingar, och under åren har gården byggts ut och förändrats många gånger.  Den största förvandlingen har dock skett efter att familjen Samuelsson tog över gården på 60-talet.

 

Häng med på Torpa Gårds tidsresa!

Geometrisk avmätning av Stora och Lilla Torpa, 1642
©Lantmäteriet
1600-tal

Stora Torpa och Lill-Torpa finns med på en karta från 1642 (Geometrisk jordebok akt 50), där gårdarna ligger i exakt samma läge som de fortfarande gör.

1770

Storskifte genomförs på Torpa.

1800-tal

I brandförsäkringshandlingar från 1862 kan man bla se att ett brygghus (bränneri) byggdes 1861.

1900-tal

En ägare på tidiga 1900-talet, lantbrukare Claes Julius Andersson, var bla landstingsman och styrelseledamot i Norrköpings enskilda banks avdelningskontor i Borensberg.

1997

 Bengt återtar skötseln av grustaget, som tills nu varit utarrenderat.

1999

Bengts son Niclas kör folkrace, och nu får man en idé om att bygga om grustaget till en motorbana som sidoverksamhet, vilket genomförs under året.  Även Bengt blir ”medlurad” på klubbmästerskap i folkrace.

2000

Motorbanan byggs ut och sidoverksamheten med motorevent växer.

2002

Första delen av racingpaviljongen med en restaurang byggs, för att möta kundernas önskemål.

 

Torpa Gård ca 1966
1964

Familjen Samuelsson köpte Stora Torpa av ett sterbhus. Gården var då ett traditionellt lantbruk.

1976

Bengt Samuelsson tog över driften av gården som drevs som lantbruk, framför allt med inriktning på spannmål.

1980-talet

Samtidigt med driften av gården startade Bengt Agroteknik AB, ett företag med inriktning på bekämpningsteknik för jordbruk och för dåvarande Banverket. Företaget utvecklade bla teknik åt Banverket för att bekämpa ogräs på restriktionsytor. Företaget fick 5 patent, varav 2 följde med vid en produktionsförsäljning till företaget Polswede i Polen 1993, där Bengt var delägare och tekniker i 8 år.

2006

Hotellet står klart.

2009

En ny byggnad med konferens och pub står klart.

 2014

Solpaneler installeras av miljömässiga skäl och för att minska behovet av köpt el.

2019

Torpa Gård Konferens & Event går över till att vara ett aktiebolag istället för enskild firma. Niclas tar över som VD.

Framtiden

Nu arbetar företaget mycket med miljöprofilen, den kan du läsa mer om här.