Bantest på Torpa Gård


 


Vårtest av motorbanan.