En till 98% fossilfri konferens- och motorsportsanläggning är möjligt!

Vi jobbar för fullt med att bli så fossilfria som det bara går, mycket av vårt miljöarbete är redan klart.

Här är några exempel på vad vi gör:

Värmen till anläggningen kommer från vår halm-eldade panncentral och går via kulvert till alla hus.

värmeanläggning

Elen kommer till 70% från våra solcellspaneler.

Våra tävlingsbilar drivs med Etanol (E85).

Våra maskiner och arbetsfordon körs på Biodiesel.

Självklart har vi sopsortering på hela anläggningen.

Vill du läsa lite mer om vårt miljöarbete?