Torpa Gårds miljöprogram

 

Grunden till miljöprogrammet

Vi driver konferensanläggningen i symbios med vårt lantbruk på 160 hektar.

Här kan du läsa lite mer om vårt miljötänk, hur allt är upplagt och hur vi jobbar med vårt miljöarbete.

Elförbrukning

Under hösten 2014 installerade vi 495 m² solpaneler på Torpa Gård. Dessa solpaneler täcker ungefär 70% av vår elförbukning under ett år, resten köper vi in från Bixia (ett företag med stor andel el från förnybara källor).

MiljöIntyg Vattenkraftsel Torpa Gård

Maskiner och utrustning som vi inte använder stänger vi av, även vår köksutrustning, som kyl och frys, är bara påslagen när det behövs, vilket leder till att vi sparar el. 

 

Solpanel-mätare
Halmpanna
Uppvärmning

Vi värmer våra byggnader med hjälp av en panna som vi eldar med rundbalar med halm. Dessa rundbalar hämtar vi från åkrarna runt omkring Torpa.  Varje rundbal väger ca 300 kg och vi gör åt ungefär 850 stycken rundbalar per år, det vill säga ca 255000 kg halm.

Dessutom reglerar vi temperaturen utifrån säsong och beläggning, som ett led i vårt energisparande. Lokaler som vi inte använder under en period har vi följaktligen bara underhållsvärme på.

Vatten & avlopp

Vi tar vårt vatten från egen brunn, genom ett trefilterssystem och kontrollerar vattenkvaliteten två gånger om året.

Avloppet hanterar vi med ett eget minireningsverk som fungerar som en trekammarbrunn där vi tillsätter flockningsmedel för rening och separation.

Brunnarna är syresatta för att befrämja tillväxten av mikroorganismer som renar vattnet.

Vi har också tillstånd av Motala Kommun att kompostera slammet från reningsverket, det använder vi till gödning på gårdens marker när vi har  komposterat det i ett år.

Vy över Torpa Gård
Soptunnor
Avfall och återvinning

Här på gården har vi självklart sopsortering och ordentlig återvinning av vårt avfall.

Papper, plast, glas och metall från hotell- och konferensverksamheten sorterar vi i våra sopsorteringsstationer som är utplacerade runt om på gården. Grövre material kör vi till återvinningsstationen, och vi använder oss av en särskild släpvagn som är indelad i fack. Där kan vi tex sortera lysrör, metalldelar, frigolit och annat skräp redan på anläggningen.

Vi separerar vätskor och oljor och det hämtas sedan för destruktion.

Drivmedel

Alla bilar som vi använder på motorbanan kör vi på E85 istället för bensin.

Maskiner och arbetsfordon kör vi på biodiesel gjord på rapsolja.

Bränslet förvarar vi under säkra former i en jordkällare, vilket ger naturlig kylning. Biodiesel behöver förvaras i en jämn temperatur och torr miljö för att undvika algtillväxt.

Våra CO2-utsläpp har minskat enligt uträkningen: Underlag utsläpp Torpa gård

Arbetsfordon
Åker
Övrigt

Torpa Gård deltar i ett EU-projekt där man anlägger fågelåker för att främja fågellivet. Sammanlagt 7 ha av gårdens åkrar sår vi med spannmålsgröda som vi inte skördar, vilket innebär att övervintrande och flyttande fåglar kan finna mat under vintern.