Grunden till Torpa Gårds miljöprogram är att vi driver konferensanläggningen i symbios med vårt lantbruk på 160 hektar.

Här kan du läsa lite mer om vårt miljötänk, hur allt är upplagt och hur vi jobbar med vårt miljöarbete.

Elförbrukning

Under hösten 2014 installerades 495 m² solpaneler på Torpa Gård. Dessa solpaneler beräknas täcka ungefär 70% av vår elförbukning under ett år, resten köps in från Bixia (ett företag med stor andel el från förnybara källor).

MiljöIntyg Vattenkraftsel Torpa Gård

Maskiner och utrustning som inte används stängs av, även vår köksutrustning, som kyl och frys, är bara påslagen när det behövs.

 

Solpanel-mätare
Halmpanna

Uppvärmning

Våra byggnader värms upp av en panna som eldas med rundbalar med halm, som vi hämtar från åkrarna runt omkring Torpa.  Varje rundbal väger ca 300 kg och vi gör åt ungefär 850 stycken rundbalar per år, dvs ca 255000 kg halm.

Temperaturen regleras utifrån säsong och beläggning, som ett led i vårt energisparande. Lokaler som inte används under en period har vi därmed bara underhållsvärme på.

Vatten & avlopp

Vi tar vårt vatten från egen brunn, genom ett trefilterssystem och vattenkvaliteten kontrolleras två gånger om året.

Avloppet hanteras med ett eget minireningsverk som fungerar som en trekammarsbrunn där flockningsmedel tillsätts för rening och separation.

Brunnarna syresätts för att befrämja tillväxten av mikroorganismer som renar vattnet.

Vi har också tillstånd av Motala Kommun att kompostera slammet från reningsverket, det används till gödning på gårdens marker när det komposterats i ett år.

Vy över Torpa Gård
Soptunnor

Avfall och återvinning

Här på gården har vi självklart sopsortering och ordentlig återvinning av vårt avfall.

Papper, plast, glas och metall från hotell- och konferensverksamheten sorteras i våra sopsorteringsstationer som är utplacerade runt om på gården. Grövre material körs till återvinningsstationen, och vi använder oss av en särskild släpvagn som är indelad i fack. Där kan tex lysrör, metalldelar, frigolit och annat skräp sorteras redan på anläggningen.

Vätskor och oljor separeras och hämtas sedan för destruktion.

Drivmedel

Alla bilar som används på motorbanan körs på E85 istället för bensin.

Maskiner och arbetsfordon körs på biodiesel gjord på rapsolja.

Bränslet förvaras under säkra former i en jordkällare, vilket ger naturlig kylning. Biodiesel behöver förvaras i en jämn temperatur och torr miljö för att undvika algtillväxt.

Våra CO2-utsläpp har minskat enligt uträkningen: Underlag utsläpp Torpa gård

Arbetsfordon
Åker

Övrigt

Torpa Gård deltar i ett EU-projekt där man anlägger fågelåker för att främja fågellivet. Sammanlagt 7 ha av gårdens åkrar sås med spannmålsgröda som inte skördas, för att övervintrande och flyttande fåglar ska finna mat under vintern.