Miljön i fokus!

Under torsdagen presenterade vi vår miljösatsning på vår press- och mediadag här på Torpa Gård.

Vi har under lite mer än 10 år utvecklats till att bli en stark konferens- och eventarrangör, med fokus på kunden och miljön.

I en tid när allt fler konferensanläggningar arbetar aktivt med att minska sina utsläpp har vi satsat på att hela anläggningen ska fungera i symbios med naturen, från hotellet och restaurangen till motorbanan och aktiviteterna. Kunderna ska känna sig säkra på att vi gör allt för att göra deras vistelse både trevlig och miljöanpassad.

Grunden till vårt miljöprogram är att vi driver anläggningen nära vårt lantbruk på 160 hektar. Anläggningen värms upp med halm och elen kommer till ungefär 70 procent ifrån våra egna solpaneler, resten är certifierad vattenkraftsel som köps från Bixia. Matrester komposteras och återförs till åkrarna som en del i det naturliga kretsloppet.

Miljöanpassad motorsport

Motorsportsanläggningar har länge uppmärksammats som utsläppsbovar, men nu kan vi erbjuda folkrace och rally i etanolbilar, och pickuper och arbetsfordon som används på gården körs på biodiesel, RME och HVO.

På väg mot total fossilfrihet – miljötanke i allt vi gör

Med satsningarna som gjorts för att minska de fossila utsläppen är Torpa Gård idag fossilfritt till drygt 90 procent. Vi jobbar vidare på att bli ännu mer fossilfria, alltid med en miljötanke i allt vi gör.